Base information:

Word sums:

 • Moist + ness + es -> moistnesses
 • pre + Moist + en + ed -> premoistened
 • pre + Moist + en + ing -> premoistening
 • pre + Moist + en + s -> premoistens
 • pre + Moist + en -> premoisten
 • Moist + ure + ise + er + s -> moisturisers
 • Moist + ure + ise + ed -> moisturised
 • Moist + ure + ise + ing -> moisturising
 • Moist + ure + ise + s -> moisturises
 • Moist + ure + ise + er -> moisturiser
 • Moist + ure + ise -> moisturise
 • re + Moist + en + s -> remoistens
 • re + Moist + en -> remoisten
 • semi + Moist -> semimoist
 • Moist + ness -> moistness
 • Moist + ful -> moistful
 • Moist + ly -> moistly
 • Moist + en + s -> moistens
 • Moist + ure + s -> moistures
 • Moist + ure + ize + er + s -> moisturizers
 • Moist + ure + ize + ed -> moisturized
 • Moist + ure + ize + ing -> moisturizing
 • Moist + ure + ize + s -> moisturizes
 • Moist + ure + ize + er -> moisturizer
 • Moist + ure + ize -> moisturize
 • Moist + en + er + s -> moisteners
 • Moist + en + er -> moistener
 • Moist + en + ed -> moistened
 • Moist + en + ing -> moistening
 • Moist + en -> moisten
 • Moist + ure -> moisture
 • Moist + est -> moistest
 • Moist + er -> moister